Επιλογή κατηγορίας

Επιλέξτε την κατηγορία που αντιστοιχεί καλύτερα στο τι θέλετε να μεταφέρετε. Στη συνέχεια θα συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα.

Μπορείτε να επιλέξετε μόνο μια κατηγορία σε κάθε καταχώρηση. Εάν θέλετε να μεταφέρετε αντικείμενα από πολλαπλές κατηγορίες, θα πρέπει να κάνετε τις αντίστοιχες καταχωρήσεις.

Στοιχεία παραλαβής

Στοιχεία παράδοσης

Επόμενο βήμα